Badanie pyschologiczne operatorów maszyn i wózków

Operatorzy maszyn

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287). badaniom psychologicznym podlegają osoby pracujące na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychomotorycznej(min.: operatorzy wózków widłowych i podnośników , maszyn budowlanych, suwnic, pracujący na wysokości itp.)

 

Operatorzy wózków

Zawód operatora wózków widłowych cieszy się coraz większą popularnością. Stwarza możliwość dobrze płatnej pracy, zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Wielu kandydatów na kierowców wózków zapisuje się na licznie organizowane kursy.
Przed rozpoczęciem kursu wymagane są badania psychotechniczne dla kandydatów, na które zapraszamy do naszej pracowni.

pracownik budowy