Broń i pracownicy ochrony

Na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia badaniu psychologicznemu podlegają pracownicy ochrony fizycznej.

W związku z dużą odpowiedzialnością na stanowisku i narażeniu na czynniki stresogenne badanie przeprowadzane jest co 3 lata.

pracownik ochrony

pozwolenie i pistolet

 

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą być przebadane przez uprawnionego psychologa.


Aby uzyskać orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania i posługiwania się bronią palną, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań. Jest to możliwe podczas wizyty w naszej pracowni.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) wykonujemy badania  psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach:
  • łowieckich
  • sportowych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych.

 

Badania są ważne przez 5 lat (ustawa z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji z poz. zm.).