Osoby Skierowane

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art.82.1), badaniu psychologicznemu podlegają osoby, które:

  • utraciły prawo jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu
  • przekroczyły limit punktów karnych
  • zostały skierowane przez lekarza z powodu problemów zdrowotnych
  • spowodowały wypadek drogowy

osoby skierowane