Zdolności intelektualne i profil osobowości

Zdolności intelektualne i profil osobowości są w obecnych czasach niezwykle istotnymi wartościami, na które zwraca uwagę coraz więcej pracodawców. Zdolności intelektualne są niczym innym, jak możliwościami, jakie wykazuje dany pracownik. Oznacza to, że dwie osoby z takim samym wykształceniem, mogą cechować się innymi predyspozycjami, np. do zdobywania wiedzy, czy przyswajania nowych informacji. Osoby badane pod kątem zdolności intelektualnych sprawdzane są również z możliwości dobrego wykorzystania wiedzy w pracy, czyli w praktyce zawodowej. Zdolności te utożsamiane są z tak zwanym czynnikiem „G”, który określa inteligencję ogólną kandydata. Dzięki przeprowadzeniu odpowiednich badań pracodawca może wybrać taki profil kandydata, który będzie najbardziej zbliżony jego wymaganiom.

 

Profil osobowości

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynkowym i zawodowym zakładamy, że coraz częściej pracodawcy poszukujący pracowników chcą nie tylko poznać doświadczenie zawodowe kandydata, ale także jego cechy charakteru i zdolności – to, jak sobie radzi w kontaktach z ludźmi, jak organizuje pracę sobie i innym, czy jest zmotywowany, etc. Dlatego właśnie możemy pomóc w zrozumieniu, co pracodawca rozumie pod pojęciami wymienianymi w ogłoszeniach o pracę. Jak zwiększyć swoją pewność, iż obrana droga zawodowa uczyni cię właściwą osobą na właściwym miejscu? Jak zadbać o autoprezentację?
Poddanie się testom zaopiniowanym przez psychologa, pomoże Wam uświadomić sobie, jak osiągnąć zadowolenie z pracy i uzupełnić wiedzę o samym sobie, zarówno w sytuacji zawodowej, jak i w sferze osobistej. Osoby starające się do służb  mundurowych (np. przed multiselectem), również mogą zasięgnąć opinii, czy ich predyspozycje osobowościowe są adekwatne do wymaganych.