Sędziowie, prokuratorzy

Postawą prawną badań jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.


Szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.

Przeprowadzamy badania psychologiczne Sędziów, Kuratorów i Prokuratorów.

sądziowie i kuratorzy