Psychotesty

  • badania kierowców,
  • instruktorzy nauki jazdy,
  • pojazdy służbowe,
  • operatorzy i inne zawody,
  • zatrzymane prawo jazdy,

 

Zgodnie z art. 39 k i 39 m (rozdział 7 a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym (psychotesty) przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, 1996 r. z późn. zm.).badaniom podlegają osoby kierujące pojazdem służbowym.
 

badanie w pojeździe