porady psychologiczne

 

Porady psychologiczne

Oferta Pracowni Psychologicznej Test obejmuje spotkania indywidualne młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par małżeńskich.  Oferta spotkania skierowana jest do osób doświadczających:
 • zaburzeń  nastroju
 • trudności w odnalezieniu przyczyn złego samopoczucia,
 • stresu z którym trudno sobie poradzić,
 • frustracji, przemęczenia codziennymi obowiązkami, pracą zawodową (wypalenie zawodowe), szkołą,
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami (złość, wybuchowość), nadwrażliwość emocjonalna,
 • braku satysfakcji życiowej, poczucia bezsensu, pustki, braku nadziei,
 • straty, żałoby (śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozstanie z ważną osobą, rozwód, zdrada)
 • kryzysu, problemów osobistych,
 • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich (konflikty w rodzinie, z przyjaciółmi, niesatysfakcjonujące związki,
 • trudności ze współpracownikami, konflikty z rówieśnikami w szkole),
 • doświadczających trudności wychowawczych,
 • doświadczających niskiego poczucia własnej wartości, doświadczających poczucia winy,
 • trudności z podejmowaniem decyzji, braku wiary w siebie,
 • borykających się z nieśmiałością utrudniającą codzienne funkcjonowanie
 • doświadczających trudności ze zrozumieniem siebie i przyczyn swojego zachowania. 
 
Pracujemy w nurcie TSR- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach -krótkoterminowa